6 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฝาครอบเลนส์กล้องวงจรปิด จำนวน 40 ตัว ของระบบเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 28 ม.ย. 2564 ราคากลางงานจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 28 ม.ย. 2564 ราคากลางงานซ่อมแซมฐานของรับท่อน้ำระบบประปาและท่อน้ำระบบแอร์ซิลเลอร์บนดาดฟ้าของอาคาร
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)