9 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมโครงสร้างทุ่นชุดมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ ตัวที่ ๕ และงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียบ่อรวบรวมน้ำเสีย ตัวที่ ๓ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง 7 ก.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นถนนท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 21 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาลที่ 5 สถานีสูบจ่ายน้ำบาดาลที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ประจำปี 2564 2 มิ.ย. 2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในบริเวณพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)